Medlemsinfo 4 20/21

Medlemsinfo 4/2020-2021

Kære medlemmer i grundejerforeningen Odsvang.   

 

Vi har den 28. marts 2021 afholdt vores sidste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen i maj måned.

Som I kan se af referatet, har vi planlagt vores generalforsamling til afholdelse den 9. maj 2021 i tiden kl. 1000 – 1200. Vi afholder det i Odden Spisehus, Oddenvej 137, 4583 Sj. Odde.

Som I ligeledes kan se af referatet, er Odsherred Kommune blevet mere opmærksomme på beskæring af beplantning ud over skel. Dette grundet rigtig mange indberetninger fra skraldebilerne vedr. fremkommelighed på vejene.

I kan også se af referatet, at Hardy Jørgensen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.

Referat er vedhæftet.

Ligeledes er vedhæftet indkaldelse til generalforsamlingen med tilhørende regnskab og budget.

 

Vi har i februar 2021 efterfyldt huller i vores veje.

Som I også kan se, er Fibia påbegyndt arbejdet med fibernet til vores parceller. Hvornår de er færdige, er vi pt. ikke bekendt med. 

 

Kontaktinformation til bestyrelsen er følgende:

Peter Slaatorn, formand, mobil: 20987611, mail: peter@slaatorn.dk

Jørn Tang, kasserer, mobil: 24453832, mail: jt@teamtang.dk  

Charlotte Christiansen, medlem, mobil: 21708810, mail: Charlotte.chr13@gmail.com

Jan Andersen, sekretær, mobil: 60226919, mail: janandersen54@outlook.dk

Anders Møller Glümer, suppleant, mobil 40303308, mail: Groenningen23@gmail.com

 

Vi er alle klar over, at vores samfund fortsat er meget berørt af Covid 19. Der er dog nu en genåbningsplan for hvorledes vi kan genåbne og i hvilken rækkefølge.

Hvis udrulningen af denne plan skulle betyde, at vi ikke har mulighed for at afholde vores generalforsamling den 9. maj 2021, vil vi hurtigst muligt melde en alternativ dato ud.

 

På bestyrelsens vegne

 

 

Jan Andersen

Sekretær

 

Digeager 9,

4583 Sjællands Odde

 

Lille Voldgade 5, 2., tv.,

8900 Randers C

 

Mobil: 60226919

Mail: Janandersen54@outlook.dk